ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ)
       


Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της τεχνολογίας (3/10/2016)

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. Enterprise Greece, πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική συνάντηση με θέμα το «Σχεδιασμό & Εκπόνηση σχεδίου και επιχειρησιακού πλάνου εξωστρέφειας και επενδύσεων του κλάδου τεχνολογίας», στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από:

τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος - ΣEKEE 
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ
τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GRECA
την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών - CORALLIA
την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου - ΕNTERPRISE GREECE 

Στόχος της συνάντησης ήταν να τεθούν οι βάσεις για τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής εξωστρέφειας του κλάδου τεχνολογίας.
 
Τα βήματα που αποφασίστηκαν είναι :

  • Η σύσταση ομάδας εργασίας  με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και  αντικείμενο την κατάρτιση  σχεδίου εξωστρέφειας για τον κλάδο το οποίο θα στοχεύει στην προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του και στην προσέλκυση επενδύσεων
  • Η χαρτογράφηση και καταγραφή των κατηγοριών των εταιρειών που αφορά ο κλάδος  καθώς και των αιτημάτων και θεμάτων που αυτός αντιμετωπίζει  
  • Ο σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης προώθησης της εξωστρέφειας για τις εταιρείες του κλάδου και τους εμπλεκόμενους φορείς
  • Η  καταγραφή του θεσμικού πλαισίου και προτάσεις βελτίωσης αυτού   
  • Η αποστολή ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φορείς του κλάδου να συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας.  
Έγραψαν γι'αυτό:

infocom.gr

 


Επιστροφή
© 2017 - Powered by Regate Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου | Επικοινωνία | Μέλη